صفر تا صد فلت‌پک، flatpak، فلت پک، فلت‌پک، ubuntu، اوبونتو

در حال نمایش یک نتیجه

 • تکمیل شده
  0 (0)

  فلت‌پک چیست؟

  ویژگی های مثبت فلت‌پک کدام اند؟

  چطور می‌ةوانم فلت‌پک را در اوبوتو نصب و راه اندازی نمایم؟

  چگونه می‌توانم نرم افزارهای مد نظرم را از طریق فلت‌پک نصب نمایم؟

  فلت‌هاب چیست؟

  چگونه می‌توانم نرم افزارهای نصب شده را اجرا و مدیریت نمایم؟

  چگونه می‌توانم نرم افزارهای نصب شده توسط فلت‌پک را آپدیت یا حذف نمایم؟

  چگونه می‌توانم برنامه‌های فلت‌پک را تعمیر نمایم؟

  چگونه می‌توانم مخازن فلت‌پک را مدیریت نمایم؟

  محمدصادق
  0
  2023-06-11
  199.000تومان